Bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật của chúng tôi (Gamein4.com) đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được bảo mật và không tiết lộ cho bên thứ ba. Thông tin cá nhân chỉ được thu thập khi bạn tự nguyện cung cấp, như đăng ký thành viên, đăng ký nhận bản tin, hoặc tham gia hoạt động trên trang web.

Mục đích thu thập thông tin

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email và các thông tin khác bạn cung cấp. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ và thông tin mà bạn yêu cầu, như gửi thông báo về bài viết mới, cập nhật game và các hoạt động trên trang web.

Sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web, như ghi nhớ thông tin đăng nhập và tùy chỉnh nội dung hiển thị. Bạn có thể tắt cookie trong trình duyệt nếu không muốn chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi thông tin cá nhân của bạn.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ thông tin cá nhân. Chỉ nhân viên được ủy quyền có thể truy cập thông tin cá nhân và phải tuân thủ các quy định bảo mật.

Cung cấp thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ bạn. Thông tin cá nhân chỉ được tiết lộ khi có yêu cầu pháp lý hoặc theo quy định của pháp luật.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web Gamein4.com, bạn đồng ý với các thay đổi trong chính sách bảo mật.

Cập nhật lần cuối: Th8 4, 2023